Over de why

Degenen die de grootste behoefte hebben aan de voordelen van een innovatie, zijn over het algemeen de laatsten die deze innovatie ook echt gebruiken.

Wij geloven in een maatschappij waarin iedereen toegang kan krijgen tot een onderwijsomgeving waar zij volledig tot hun recht kunnen komen. In onze diensten kiezen we ervoor om onze aandacht te richten op jongeren in het (speciaal) onderwijs, juist omdat dáár de ruimte voor innovatie niet vanzelfsprekend is. Zo zorgen wij ervoor dat innovatie plaatsvindt daar waar het echt nodig is (doorbreken innovatieparadox) en streven we naar sociale inclusie. Innovatie begint voor ons altijd met empathie, met het leren begrijpen van mensen. Daarbij maken wij gebruik van een iteratief proces, waarbij we constant kritisch reflecteren om bij elke stap in het proces te sturen op de gewenste richting en uitkomst. Wij hanteren een flexibele werkwijze met openheid in onze communicatie en activiteiten, waarbij we altijd verbinding met de doelgroep en diens omgeving nastreven. Wij zijn een jong team van ICT-ers, ontwerpers en gedragsdeskundigen. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen om onze kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen en verder te ontwikkelen. Wij ontwerpen toepassingen in het speciaal onderwijs.

Onze projecten. Hier zijn wij trots op.

Bekijk de pagina's of neem contact met ons op voor meer informatie.

Siem

Siem: social media workshops

Sociale media spelen een grote rol in het dagelijks leven, ook voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Preventie voor mogelijke problemen die sociale media met zich mee kan brengen bij deze doelgroep, zoals ruzies en cyberpesten, is helaas schaars. Daarom zijn de workshops ‘Siem’ ontwikkeld. In deze workshops wordt op een praktische, speelse en interactieve manier geoefend met verschillende thema’s die betrekking hebben op sociale media en mediawijsheid.

Energy4me

Energie-app

Voor jongeren is vermoeidheid in toenemende mate een probleem. Daarom ontwikkelen wij een app voor jongeren die hen leert om hun aandacht bewust te verdelen en zo bijdraagt aan het vinden van de juiste balans. Door jongeren de kans te geven hiermee te oefenen, leidt dit op termijn tot volwassenen die bestand zijn tegen hoge verwachtingen (werkdruk, privé, zelfrealisatie) in de huidige maatschappij.

Stage VR

Virtuele stagevoorbereiding

Wij zijn bezig met de ontwikkeling van virtual reality video’s van stageplekken voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.. Het doel is om spanning bij leerlingen te verminderen en gelijktijdig bij te dragen aan realistische verwachtingen van zowel de leerling als de werkgever en de ouders/verzorgers. Als Stichting Vraagstelling doen wij onderzoek in samenwerking met leerlingen, stagebegeleiders en andere betrokkenen om ervoor te zorgen dat deze toepassing aansluit op de wensen vanuit het werkveld en de belevingswereld van de leerling.