Co-creatie

Doormiddel van co-creatie is het eindconcept tot standgekomen. Deze aanpak vinden wij van belang in het vinden van een geschikte oplossing voor het bovengenoemde probleem. Op deze website nemen we je mee in het ontwikkelproces.

Vooronderzoek

Na de probleemstelling is het zaak om meer begrip van dit vraagstuk te krijgen en juist in te kaderen. Het probleem en vermoeidheid en social media bleken in veel artikelen met elkaar in verband gebracht te worden. Het was duidelijk dat het zou lonen dit onderzoek voort te zetten.

Veldonderzoek

Natuurlijk kunnen artikelen vanalles vertellen over het onderwerp, geschreven door experts en journalisten. Maar wat zeggen de jongeren eigenlijk zelf? Doormiddel van een ontwerpsessie zijn we het gesprek aan gegaan met jongeren. Klassikaal bespraken we het probleem en vroegen ze ook hoe zij dit probleem aan wilden gaan met behulp van een app.

Conceptversie

Met de nieuwe inzichten werd gebrainstormd en een interactief prototype ontwikkeld. Op deze manier kan er duidelijker inzicht verkregen worden in de ervaring van de gebruiker op functioneel gebied: wat zou de leerling graag terug zien in de app en hoe?

Gebruikerstesten

Door te testen konden we op tijd sturen zodat we aansluiting blijven houden bij de doelgroep. De leerlingen konden het prototype uitproberen en zo direct feedback geven: Wat vind je goed? Wat zou je graag anders zien? Denk jij dat je hier gebruik van zou maken? Waarom wel/niet?

Doorontwikkeling

Verschillende iteraties hebben ertoe geleid dat het resultaat een grotere kans op slagen heeft doordat ook de doelgroep hier een rol in heeft gespeeld. Op dit moment wordt het doorontwikkeld tot het eindproduct dat uiteindelijk beschikbaar zal zijn op de App Store en Play Store.

Oproep!

oproep

Om draagvlak te creeren hebben wij scholen (lees: docenten, directeuren, leerlingen, ouders) nodig die enthousiast zijn over dit project en in de toekomst van het product gebruik willen maken.

Interesse? Neem contact met ons op.